Get Adobe Flash player
Home 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Про економічне зростання, розвиток та інноваційне підприємництво (10 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про економічне зростання, розвиток та інноваційне підприємництво (10 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. “Під розвитком слід розуміти лише такі зміни господарського кругообігу, які економіка сама породжує, але не ті, які насаджуються зовнішніми імпульсами народного господарства. Якщо б раптом з'ясувалося, що подібних причин внутрішньої природи для змін у економічній сфері не існує, і що феномен, який ми всі на словах називаємо господарським розвитком, ґрунтується тільки на змінах показників і на зростаючій адаптації економіки до них, ми мали б повне право у такому випадку говорити про повну відсутність економічного розвитку. Звичайне економічне зростання, що виражається у збільшенні кількості населення і багатства, також не розглядається як процес розвитку, оскільки не породжує нові в якісному відношенні явища, а всього лише дає поштовх для їх пристосування, подібно до того як це відбувається при зміні природних показників. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.154]”

2.  “Форма і зміст розвитку в нашому розумінні задаються здійсненням нових виробничих комбінацій, що розкриваються у таких аспектах як: виготовлення нового, тобто ще невідомого споживачам блага або створення нової якості того чи іншого блага; впровадження нового, тобто невідомого  для даної галузі промисловості методу (способу) виробництва, в основі якого не обов'язково має лежати нове наукове відкриття і який може полягати також у новому способі комерційного використання відповідного товару; освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому до цього дана галузь промисловості ще не була представлена, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів, незалежно від того, існувало воно колись, або просто не бралося до уваги, або вважалося недоступним, або його ще тільки потрібно було створити; проведення реорганізації. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.158-159]”

3.  “Ми вважаємо підприємцями не тільки тих самостійних господарських суб'єктів ринкової економіки, яких прийнято так називати, але всіх тих, хто реально виконує функцію створення нових виробничих комбінацій, навіть якщо вони є – що зустрічається все частіше і частіше - несамостійними службовцями акціонерного товариства. І нарешті, підприємцями ми вважаємо тих, хто не має тривалих зв'язків з індивідуальним підприємством і використовує їх  тільки для проведення нових комбінацій, подібно до того як це роблять деякі фінансисти, юрисконсульти з фінансових проблем або технічні фахівці. Також, ми говоримо про підприємців не тільки по відношенню до тих історичних епох, в які вони існують як специфічне соціальне явище. Ми пов'язуємо це поняття з функцією забезпечення розвитку і з усіма тими індивідами, які дійсно здійснюють її за будь-якої суспільної формації, тому, що під наше визначення підпадають не всі самостійні господарські суб'єкти, що діють на свій страх і ризик. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.170]”

4.  “Важливо розуміти ту протидію, яку чинить суспільне середовище спробам кожного, хто має намір внести нове взагалі або нове в економіці зокрема. Це опір може виявлятися насамперед у формі існування різних перешкод правового чи політичного порядку. Але і крім цього, суспільство засуджує будь-яке відхилення в поведінці одного зі своїх членів, правда, різною мірою - залежно від того, наскільки дане суспільство лояльне до подібних відхилень. Воно негативно реагує навіть тоді, коли поведінка людей, їх одяг чи спосіб життя відрізняються від того, що прийнято в широких колах, не кажучи вже про більш серйозні випадки. Якщо суспільство знаходиться на більш примітивному рівні розвитку культури, ця реакція є ще гострішою, але в тій чи іншій формі вона існує завжди. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.182-183]”

5. “Зробити щось відмінне та нове не просто важче, ніж звичне і випробуване. Тут треба врахувати також і ту обставину, що господарський суб'єкт на підсвідомому рівні всіляко опирається цьому і став би опиратися, навіть якщо б це не асоціювалося з об'єктивними труднощами. Мимоволі в душі того, хто задумує зробити щось нове, проти такого плану повстають елементи звичайного, традиційного. Крім уже витрачених, потрібні нові зусилля волі, до того ж іншого характеру, щоб серед повсякденної рутини і турбот викроїти місце і час для концептуального обґрунтування та розробки нової комбінації, розглянути в ній реальну можливість, а не просто мрію або гру уяви. Подібна духовна розкутість передбачає наявність сил і енергії, обсяг яких далеко виходить за межі потреб пересічних буднів. Ця якість є чимось своєрідним і по своїй природі зустрічається рідко. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.181-182]”

6.  “Зв'язок між кредитом і здійсненням нововведень не повинен викликати здивування: як з логічної, так і історичної точки зору абсолютно  прозорим виглядає той факт, що кредит для цього впроваджений в підприємницьку практику  - з одного боку, тому, що він необхідний для виникнення самого підприємства, а з іншого - тому, що його механізм, в силу очевидних причин, торкається також і старих виробничих комбінацій. З логічної точки зору, отримання кредиту зовсім не є необхідним елементом протікання господарського процесу у його звичному руслі. При реалізації ж нових комбінацій, навпаки, фінансування як особливий акт є принципово необхідним як для практики, так і для створення проектного образу. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.163-164]”

7. “Під підприємством ми розуміємо здійснення нових комбінацій, а також те, в чому ці комбінації втілюються: заводи і т. п. Підприємцями ж ми називаємо господарських суб'єктів, функцією яких є саме здійснення нових комбінацій і які виступають як їх активний елемент. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.169-170]”

8. “У економічній науці прийнято характеризувати постать підприємця за допомогою таких понять, як ініціатива, авторитет, дар передбачення і т. п. Тут вбачається збіг з нашими поглядами, оскільки цим якостям практично немає застосування в рамках автоматизму, властивого збалансованому  кругообігу. І навпаки, без цих якостей не можна обійтися, коли хід процесу різко змінюється. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.171]”

9. “Оскільки підприємництво не є професією і в подібному стані не можна знаходитися тривалий час, то підприємці утворюють особливий клас тільки в тому сенсі, що дослідник може при класифікації виділити їх в окрему групу. Підприємці є господарськими суб'єктами особливого і не завжди притаманного одним і тим же індивідам виду, - але аж ніяк не в сенсі того соціального явища, яке мають на увазі, коли говорять про «формування класів», «класову боротьбу» і т.п. Здійснення підприємницької функції створює для найбільш успішних підприємців та їх сімей становище, що відповідає їх класовим інтересам, воно в змозі накласти на епоху свій відбиток, сформувати особливий стиль життя, особливу систему моральних і естетичних цінностей, але як таке не являє собою цілісного класового стану. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.175]”

10. “Задля реалізації нових можливостей виникає необхідність у специфічній функції керівництва, новому типі індивіда - «керівник». Функція керівника полягає у трансформації можливостей, щоб зробити їх живими, реальними, щоб здійснювати їх. Це поширюється на всі форми керівництва: і на керівництво, здійснення якого обмежено коротким відрізком часу, і на керівництво, що базується на особистому внеску і реалізується через силу власного прикладу, і також на діяльність сучасного підприємця в цілому. [Шумпетер Й. Теория экономического развития . -  М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с. - с.184]”

 

На правах реклами: Аренда квартир

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: