Get Adobe Flash player
Home 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Про інформацію та інформаційне суспільство (10 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про інформацію та інформаційне суспільство (10 цитат)

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

1. “Інтенсивний розвиток комп’ютерної індустрії, інформаційних технологій, засобів нагромадження й обробки знань у всіх сферах діяльності на базі їх інформаційної інтерпретації та комп’ютерної обробки привели до утворення постіндустріального інформаційного суспільства у високорозвинених країнах. Основний рушій «нової економіки» — це інформаційні технології як високопродуктивний інструмент, що може будь-яку проблему представити у вигляді системної моделі за будь-якого поєднання умов, ресурсів та інших чинників з отриманням найкращих обґрунтованих рішень. [Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с. - c.195]”

2. “Аналітики все більше і більше починають говорити про інформацію як про головну відмітну ознаку сучасного світу. Нам кажуть, що ви входимо у інформаційну еру, що домінують нові способи передачі інформації, що ми живемо в електронному суспільстві і рухаємось до віртуальної економіки, рушійною силою якої стала інформація, і що уже зараз ми живемо в умовах глобальної інформаційної економіки.[Уэбстер Ф. Теории информационного общества.- М.: Аспект Прес, 2004.- 400 с. – с.6]”

3. “На диво,  при всьому протиріччі точок зору на інформацію, усі вчені погоджуються з одним: інформація є дещо особливе. У великому потоці літератури, де розглядаються проблеми інформаційної ери, автори рідко погоджуються один з одним стосовно її основних характеристик і загального змісту, але сходяться на тому, що інформація відіграє особливу роль у сучасному світі. Спеціалісти виходять із принципово різних міркувань і приходять до принципово різних висновків, але розбіжностей стосовно особливої ролі інформації між ними немає. [Уэбстер Ф. Теории информационного общества.- М.: Аспект Прес, 2004.- 400 с. – с.7]”

4. “Поняття інформації є одним із фундаментальних у сучасній науці та базовим у інформатиці. На відміну від простих класичних систем, майбутнє соціальних та складних природних систем є невизначеним(не детермінованим на достатньо великих інтервалах часу). Якістю, зворотною до невизначеності якраз і є інформація. [Информационная экономика / Э. С. Спиридонов [и др.] ; под ред. проф.Э. С. Спиридонова и проф. М. С. Клыкова. - Москва: Либроком, 2010. - 283 с. – c.9]”

5. “Інформація із середини XX століття є загальнонауковим поняттям, що включає в себе дані про явища і об’єкти оточуючого середовища, їх параметри, риси і поточний стан, які зменшують нестачу знань про них і можуть бути використані людиною для удосконалення її діяльності та поповнення знань. [Информационная экономика / Э. С. Спиридонов [и др.] ; под ред. проф.Э. С. Спиридонова и проф. М. С. Клыкова. - Москва: Либроком, 2010. - 283 с. – c.11]”

6. “Роль інформації у розвитку суспільства полягає в тому, що інформація керує його розвитком. В історії людства інформаційні процеси здавна відігравали важливу роль, базуючись на механізмах поведінки та спілкування. Взаємовплив людини та інформації є величезним. З одного боку, людські можливості дозволяють реалізуватися багатоаспектним і складним процесам накопичення, зберігання, передачі та обробки інформації. З іншого боку, збільшення об’ємів інформації викликає потребу у нових засобах комунікації, що приводить  до удосконалення інформаційних процесів. [Информационная экономика / Э. С. Спиридонов [и др.] ; под ред. проф.Э. С. Спиридонова и проф. М. С. Клыкова. - Москва: Либроком, 2010. - 283 с. – c.15]”

7. “У інформаційному суспільстві головним фактором суспільних змін є виробництво та використання інформації. Теоретичне знання, як основний товар і вища цінність, стає фактором формування нової соціальної структури суспільства, нових моделей управління. В інформаційній економіці відбувається перехід до “обслуговуючої” економіки, при цьому домінуючу роль відіграє сфера інформаційних послуг. [Информационная экономика / Э. С. Спиридонов [и др.] ; под ред. проф.Э. С. Спиридонова и проф. М. С. Клыкова. - Москва: Либроком, 2010. - 283 с. – c.19]”

8. “Зміна місця інформації у системі факторів суспільного виробництва, що відбулася завдяки науково-технічній революції, висунула в ряд самостійних складових частин сучасної економічної науки відносно молоду область економічних знань, що вивчає закономірності, які діють у сфері відтворення інформації та наукового знання. Цю область економічної науки називають економікою інформаційного виробництва, або інформаційною економікою. [Информационная экономика / Э. С. Спиридонов [и др.]; под ред. проф.Э. С. Спиридонова и проф. М. С. Клыкова. - Москва: Либроком, 2010. - 283 с. – c.27]”

9. “Швидкий і потужний поступ індустрії інформації і знань супроводжується істотними змінами її ролі у самому процесі економічного розвитку. Йдеться про те, що інформація і знання впливають на економічне зростання не посередництвом втілення у виробничі процеси чи засоби виробництва, а безпосередньо, тобто стають окремою продуктивною силою, безпосереднім джерелом економічного зростання. [Чухно, А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. - К. : Логос, 2003. - 631 с. – с.82]”

10. “Науково-технічна революція не тільки радикально змінила технічні нововведення, але й прискорила створення й впровадження насамперед інформаційних технологій, перехід від одного до іншого, досконалішого технологічного рішення. Зміна поколінь комп’ютерної техніки відбувається з нарощуваною швидкістю. [Чухно, А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. - К. : Логос, 2003. - 631 с. – с.77]”

 

На правах реклами: Екологічна організація

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: