Get Adobe Flash player
Home 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Про методологію наукових економічних досліджень (10 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про методологію наукових економічних досліджень (10 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. “Напрями економічних досліджень визначаються розвитком соціально-економічних відносин у суспільстві, задоволення потреб населення у матеріальних, культурних та соціальних благах. Формування нових економічних відносин в Україні, перехід від командно-адміністративної системи до ринкової, надання пріоритету соціально орієнтованій економіці є визначальними для наукових досліджень. [Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. - с.163]”

2. “Важливим напрямом економічних досліджень є проблема впливу роздержавлення і приватизації, розвитку підприємництва тощо на зміну структури виробництва. Наука має розв’язати проблему, як поряд із створенням державної системи регулювання економіки забезпеченням соціального захисту населення, в умовах формування ринкових відносин збудувати не тільки державу, але й соціально-економічну основу обмеження міжнародного фінансово-спекулятивного капіталу.  [Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. - с.164]”

3. “В основу класифікації економічних знань покладено розмежування галузей суспільно-трудової діяльності, які сформувалися у галузевих економіках. Займаючись найважливішими проблемами розширеного відтворення, економічні науки досліджують оптимальні варіанти народногосподарських пропорцій, територіального розміщення виробництва про регіонах країни, а також розміщення населення та раціонального використання трудових ресурсів, їх облік та економічний аналіз із застосуванням економіко-математичних методів та моделей, інформаційних систем в економіці. [Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. - с.161]”

4. “Взаємозв’язок наук проявляється тоді, коли той самий об’єкт вивчається різними науками. Такі дослідження виникають у зв’язку із появою потреби комплексного вивчення об’єктів або комплексних проблем, наприклад, дослідження галузей народного господарства. При цьому у вирішенні такого роду комплексних проблем особливо проявляється  процес інтеграції функціональних економічних наук. [Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. - с.162]”

5. “У ряді випадків комплексна програма наукових досліджень не потрібна. Тут досить поліпшення організації роботи, удосконалення планування, обліку та контролю використання ресурсів у окремих галузях економіки, впровадження економіко-математичних методів тощо. Значна кількість програм невиправдано ускладнює управління економікою. [Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. - с.169]”

6. “Наукова проблема – це сукупність теоретичних або практичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним методам у даній науці і потребують вирішення за допомогою наукових досліджень. Наукові проблеми виникають у економіці не стихійно, а закономірно під дією економічних законів у зв’язку з розвитком продуктивних сил і економічних відносин. [Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. - с.172]”

7. “При вивченні стану наукових розробок із запропонованої теми досліджень необхідно провести групування існуючих знань, а саме дослідити знання, які здобули загальне визнання у науці і застосовуються на практиці, дискусійні питання, що недостатньо розроблені і потребують наукового обґрунтування, а також питання, що виникли при постановці завдання або на стадії відбору теми. [Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. - с.176]”

8. “Економічна методологія відбиває не лише принципи економічного аналізу. Водночас вона є вченням про методи наукового пізнання, реалізує себе як систематизована сукупність методів дослідження, що їх використовує економічна наука. [Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.:АДЕФ- Україна, 2010. – 572 с. - с. 82]”

9. “За допомогою методології економічна наука заглиблюється сама в себе – визначає своє співвідношення з предметом дослідження, межі свого застосування, ідентифікує себе як суспільна наука, розкриває зв’язки з іншими науками, спосіб взаємодії знань із знаннями, теорії та реальності і у цьому сенсі виступає як суспільна субдисципліна.  [Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.:АДЕФ- Україна, 2010. – 572 с. - с. 69]”

10. “Методологія будь-якої науки, зокрема економічної, реалізує свої визначення не безпосередньо, а використовуючи для цього певну систему методів(інструментів) аналізу. Поняття “методологія” та “методи економічного аналізу” не слід ототожнювати. Вони органічно взаємопов’язані і водночас не ідентичні за своїм змістом. Методологія відбиває принципи, а методи є інструментами наукового аналізу. [Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.:АДЕФ- Україна, 2010. – 572 с. - с. 70]”

 

На правах реклами: Домашня енциклопедія

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: