Get Adobe Flash player
Home 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Про обґрунтування податків та принципи оподаткування (4 цитати)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про обґрунтування податків та принципи оподаткування (4 цитати)

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

1. “Податок не повинен бути тягарем, а також непропорційним величині національного доходу, його підвищення повинно мати місце лише у випадку зростання останнього; він повинен стягуватись безпосередньо з чистого продукту земельної власності, але не із заробітної плати чи життєво необхідних заощаджень, в іншому випадку, він збільшив би витрати по його стягненню, спричинив шкоду торгівлі та щорічно  би знищував частину багатств країни. [Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – М. : ЭКСМО, 2008. – 1198 с. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин)  - с. 408]“

2. “Приватний дохід окремих осіб в кінцевому випадку отримується із трьох джерел: ренти, прибутку та заробітної плати. Податки повинні бути стягненими із того або іншого виду доходів, або однаково із кожного з них. Державні піддані повинні відповідно до своєї можливості та сил брати участь у утриманні держави відповідно до рівня доходу, яким вони користуються під її захистом та покровительством [Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов : [пер. с англ.] / Адам Смит ; [под науч. ред. П. Н. Клюкина]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 958 с. – (Антология экономической мысли). – c.761]”

3. “Податки являють собою ту долю продукту землі та праці населення країни, яка переходить у розпорядження уряду; вони завжди виплачуються у кінцевому випадку або із капіталу, або із доходу країни. Якщо споживання уряду зростає внаслідок стягнення додаткових податків і покривається або збільшенням виробництва або зменшенням споживання з боку народу, то податки стягуються з доходу, і національний капітал залишається незмінним; але якщо виробництво не збільшиться або споживання народу не зменшиться, то податки будуть стягнені з капіталу. [Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Давид Рикардо ; [науч. ред., пер. с англ., предисл. П. Н. Клюкина]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 960 с. – (Антология экономической мысли) - с.168-169]”

4. “Податкам належить провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів. Податково-бюджетна та кредитно-грошова політика є ефективними методами державного регулювання ринкової економіки. На сучасному етапі податки існують на високому рівні розвитку суспільства під впливом розвитку правових, демократичних засад державного устрою, становлення цивілізованих відносин між державою та економічними суб’єктами, що передбачають підпорядкування останніх встановленим законам та нормам громадянської поведінки з одного боку та відповідальність держави перед економічними суб’єктами – з іншого. [Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк.: Знання, 1997. — 743 c. - с.625-626]”

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: