Get Adobe Flash player
Home 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Про циклічний розвиток економіки (6 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про циклічний розвиток економіки (6 цитат)

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

1. “Під циклічним розвитком економіки потрібно розуміти такий розвиток економічної системи, наприклад в сторону підйому, при якому сили, що викликають його, накопичуються і підсилюють одна одну, але потім поступово стають слабшими, поки в певний момент часу не замінюються силами, що діють у протилежному напрямку. В свою чергу, сили протидії міцнішають на протязі певного проміжку часу і взаємно активізуються, поки і вони, не досягнувши свого максимуму, не починають згасати, поступаючись своїй протилежності.  [Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег /Пер. с англ.. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с. – с.290]”

2. “Довгі цикли можна розглядати як порушення та відновлення економічної рівноваги у довгостроковому періоді. Основна  їх причина лежить у механізмі накопичення, акумуляції та розподілу капіталу, достатнього для створення нових основних продуктивних сил. [Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. — М., 1989. – 526 с. - с.226]”

3. “Великі цикли економічної динаміки – це кон’юнктурні коливання тривалістю 45-60 років, що проявляються у динаміці цін(фаза зростання діагностується як період інфляційно зростаючих цін, фаза спадання – як період дефляції), випуску продукції(підйом характеризується збільшенням темпів приросту валового національного продукту, для спаду характерна зворотна динаміка ВНП), показників різних галузей і сфер народного господарства, що визначаються довгостроковими змінами тенденцій попиту та пропозиції. [Румянцева С. Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003. - 232 с.- c.11]”

4. “Економічний (діловий) цикл являє собою коливання динаміки національного продукту, доходу та зайнятості, що зазвичай продовжується від 2 до 10 років і характеризується широкомасштабним розширенням або стисненням економічної активності у більшості секторів економіки. [Пол А. Самуельсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: пер. с .англ.. – М..: «БИНОМ», «Лаборатория базовых знаний», 1997. – 800 с. – c.590]”

5. “Циклічність – це невід’ємний атрибут розвитку, те, без чого розвиток є неможливим. У зв’язку з цим циклічність пов’язується не лише з кількісним, але й із якісними змінами амплітуди розвитку, визначає відмінності між поняттями “зростання”, “кругообіг” та “розвиток”, під яким розуміється дискретний розвиток із запереченням “старого” і становленням якісно “нового”. [Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.:АДЕФ- Україна, 2010. – 572 с. - с. 127-128]”

6. “Існує проблема методологічного оновлення наявного інструментарію аналізу феномена циклічності, який сформувався у економічній теорії упродовж декількох  століть.  Центральною вбачається проблема наукових обґрунтувань субординації різноаспектних типів циклічності криз(не лише економічних, але і соціальних та цивілізаційних), їх втілення на рівнях системних та субсистемних перетворень, розвитку великих і малих, простих і  складних, динамічних і хаотичних систем, які у реальній дійсності взаємодіють одна з одною, накладаються одна на одну, формуючи на цій основі структурну цілісність світу, його динамічні закономірності. [Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення: Курс лекцій. – К.:АДЕФ- Україна, 2010. – 572 с. - с. 126]”

 

На правах реклами: Мистецтво

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: