Get Adobe Flash player
Home 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Про визначення суспільного багатства (5 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про визначення суспільного багатства (5 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. “Багатство, що щорічно відтворюється народом, можна розділити на чотири основних групи: 1) доходи, які приносять земельні володіння, 2) багатства, які служать для відшкодування витрат, необхідних для відновлення доходів, 3) багатства, що створюються у промисловості, 4) доходи по державним цінним паперам або проценти на фонди, здача в оренду будинків або іншої нерухомості та майна ,із якого власник отримує дохід, але яке не приносить ніякого прибутку тому, хто платить.  [Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – М. : ЭКСМО, 2008. – 1198 с. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин)  - с. 242]”

2. “Земля є єдиним джерелом багатства, і тільки праця на землі його примножує. Примноження багатств стимулює зростання кількості населення, люди та багатства зумовлюють процвітання землеробства, розширення торгівлі, оживлення промисловості і безперервне зростання національного багатства. [Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур ; [пер. с фр. А. В. Горбунова и др. ; пер. с англ. и нем. П. Н. Клюкина ; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин]. – М. : ЭКСМО, 2008. – 1198 с. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин)  - с. 408]”

3.  “Багатство країни може зростати двояко: воно може бути збільшене шляхом виділення більш значної частини доходу на утримання продуктивної праці, яка б збільшила не тільки кількість, але й вартість усієї маси товарів, або ж воно може бути збільшене без затрати додаткової кількості праці, якщо та ж сама кількість праці стане більш продуктивною. В першому випадку збільшилось би не тільки багатство країни – зросла б також його вартість. В другому  випадку та ж сама кількість праці виробляла б більше продуктів: виросла б величина багатства, але не його вартість. [Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Давид Рикардо ; [науч. ред., пер. с англ., предисл. П. Н. Клюкина]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 960 с. – (Антология экономической мысли) - с.255-256]”

4. “Найбільш очевидними формами багатства країни є  всі види державної матеріальної власності, такі як дороги та канали, будівлі та парки, державні підприємства та водопровідні споруди, хоча, на жаль, багато із них були створені не на основі державних заощаджень, а за посередництвом державних позик, а тому ми маємо величезне “від’ємне” багатство, що концентрується у великій заборгованості таких підприємств. [Основы экономической науки / Альфред Маршалл ; пер. с англ. : В. И. Бомкина, В. Т. Рысина, Р. И. Столпера. - М. : Эксмо, 2008. - 832 с. - (Антология экономической мысли) – c.109]”

5. “Багатство є загальною категорією, що об’єктивно властива усім економічним системам. Воно є необхідною умовою підтримання та розширення суспільного виробництва і споживання на основі створення необхідних для цього запасів.  Суспільне багатство є сукупністю всіх благ, що знаходяться у розпорядженні країни і як економічна категорія зумовлюється розвитком продуктивних сил, кількісним зростанням та якісним ускладненням потреб виробництва та споживання. [ Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк.: Знання, 1997. — 743 c. - с.115]”

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: