Get Adobe Flash player
Home 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Про визначення заробітної плати та принципів оплати праці (5 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про визначення заробітної плати та принципів оплати праці (5 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. “Розмір заробітної плати залежить від відношення між чисельністю трудящого населення  та капіталом або іншими засобами, що призначені для купівлі робочої сили. Якщо в даний час і в даному місці заробітна плата є вищою, ніж в інший час та у іншому місці, якщо клас найманих працівників користується багатшим рівнем споживання та більшим достатком, то причиною цьому є виключно більш висока доля капіталу по відношенню до кількості населення. Для робочого класу важливішими є не абсолютний об’єм накопичення або абсолютний об’єм виробництва, і навіть не абсолютна величина засобів, призначених для розподілу між робітниками, а відношення між цими засобами та кількістю людей, між якими вони діляться. [Милль  Д. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии / Джон Стюарт Милль ; [биогр. очерк М. И. Туган-Барановского ; пер. с англ. В. Б. Боброва и др. ; под науч. ред. И. В. Филатова]. – М. : ЭКСМО, 2007. – 1039 с. – (Антология экономической мысли) – с.407-408]”

2.  “Як і всі інші предмети, які купуються і продаються, і кількість яких може збільшуватись і зменшуватись, праця має свою природну і свою ринкову ціну. Природною ціною праці є така, яка необхідна для того, щоб робітники мали можливість існувати і продовжувати свій рід без зменшення їх числа. Ринковою ціною є така ціна, яка в дійсності платиться за працю в силу природної дії відношення між попитом та пропозицією: праця дорога, коли вона є рідкісною і дешева, коли мається у достатку. Але як би ринкова ціна праці не відхилялась від її природної ціни, вона подібно до ціни на товари має властивість до співпадання з нею. [Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Давид Рикардо ; [науч. ред., пер. с англ., предисл. П. Н. Клюкина]. – М. : ЭКСМО, 2009. – 960 с. – (Антология экономической мысли) - с.129]”

3.  “Заробітна плата — це ціна, що виплачується за використання праці. Вона, як економічна категорія розвинутих товарно-ринкових відносин виражає вартість товару робоча сила і оплату за працю, за витрати й результати її, що визнані ринком. При цьому під результатом праці слід розуміти її граничний продукт. [Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.- c.235]”

4. “У всіх країнах з розвинутою ринковою економікою спостерігається зв’язок між динамікою продуктивності праці й оплати праці. У ринковій економіці попит на працю (або на будь-який інший ресурс) залежить від продуктивності. У цілому чим вища продуктивність праці, тим більший попит на неї. Висока чи низь­ка продуктивність праці, включаючи її граничну продуктивність, залежить від якості затраченої праці, кількості та якості факторів виробництва, що взаємодіють, та рівня використання технічних знань. Зрештою, поєднання вищої якості робочої сили і праці, нагромадження капіталу і науково-технічного прогресу веде до значного підвищення продуктивності праці й попиту на працю. На цьому матеріальному підґрунті зростає й заробітна плата. [Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с. - с.240 – 241]”

5. “Заробітна плата – це ціна, що виплачується за використання праці. Вона виражає і вартість товару робоча сила, і оплату за працю, за її результати, що визнані ринком. Західні економісти вже давно визнали сумісність у змісті заробітної плати вартості робочої сили і забезпечення рівності заробітної плати за однакові витрати праці, які дістали ринкове визнання. [Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк.: Знання, 1997. — 743 c. - с.417-418]”

На правах реклами: Госпитали какого врача лучше всего выбрать на роды в сша born-in-hollywood.com.

Освітня бібліотечка

На правах реклами: