Get Adobe Flash player

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про підприємця (14 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. За Шумпетером, бути підприємцем – це „означає, роботи не те, що роблять інші”, й „робити не так, як роблять інші”. Підприємець – це той, хто „прокладає шлях”, „пливе проти течії”, а не „просто хазяїн”, який „іде готовою дорогою”, „пливе за течією”. Й. Шумпетер дотримувався думки, що підприємець залишається таким доти, доки він здійснює „нові комбінації”, і перестає бути таким, коли запроваджена ним „справа” починає функціонувати в рамках звичайного кругообігу [Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). – М.: Прогресс, 1982. , c. 199].

2. Підприємець - будь-який індивід, здатний до передбачення, який бажає брати на себе ризик, спрямований у майбутнє, чиї дії характеризуються сподіванням отримати дохід та готовністю до втрат (Ричард Кантільйон) [Cantillon R. Essai sur la nature du commerce en general / Ed. and transl. by H. Higgs. - L., 1931. - P. 29-32.]

3. Підприємець - координатор факторів виробництва (Джон Бейтс Кларк) [Кларк Джон Бейтс Распределение богатства / Ассоциация российских вузов / Д. Страшунский (пер.), А.Бесчинский (пер.). М., 2000. – 367 с.]

4. Підприємець - власник засобів виробництва і новоствореного продукту (Адам Сміт) [Сміт А. Добробут нації. Дослідження про природу та причини добробуту націй: Пер. з англ. – К.: Port-Royal, 2001.]

5. Підприємець - особа, яка своєю волею і за свій рахунок направляє сукупність продуктивних засобів у виробництво та одержує на свою користь господарські результати виробництва (М.М. Цитович) [Цытович Н.М. Обзор учений об предпринимательской прибыли. – К., 1889. – С. 258.]

6. Кірцнер розглядає  підприємця як обов’язкову умову існування ринку, оскільки саме він виступає своєрідним вектором поєднання попиту та пропозиції, а його важливу рису він вбачає у здатності бачити нові можливості, ще не замічені іншими. Тобто, якщо за Шумпетером діяльність підприємця характеризувалась як процес „творчого руйнування”, то за Кірцнером - підприємець являє собою „зрівноважуючу силу” [Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / Пер. с англ. под ред. проф. А.Н. Романова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001., c. 87].

7. Підприємець - веде справу за власний рахунок;  самостійно приймає рішення;  особисто займається управлінням;  несе особисту відповідальність (ризиковість) [А. Хоскинг] [Хоскинг А. Курс предпринимательства. - М., 1993]

8. Підприємець - має надзвичайну силу характеру, здатну вберегти його від економічного й морального краху [Макс Вебер]

9. Підприємець - людина з оригінальним мисленням;  смілива;  домагається успішної реалізації нових ідей [П.А. Самюельсон]

10. Підприємець - не є капіталістом або інвестором у повному розумінні цих термінів (на противагу Девіда Рікардо та Карла Маркса);

11. Підприємець - характеризується намаганням створити щось нове й відмінне від уже існуючого, що змінювало б і перетворювало наявні в суспільстві ціннісні настанови [Пітер Фердинанд Друкер] [Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М., 1992., с. 30 - 32]

12. Підприємець - не є капіталістом або інвестором у повному розумінні цих термінів (на противагу Девіда Рікардо та Карла Маркса);

13. Підприємець - характеризується намаганням створити щось нове й відмінне від уже існуючого, що змінювало б і перетворювало наявні в суспільстві ціннісні настанови [Пітер Фердинанд Друкер] [Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М., 1992., с. 30 - 32]

14. Підприємець - особа, яка витрачає на все це необхідні час та сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний та соціальний ризик, отримуючи в нагороду гроші та задоволення досягнутим [Роберт Хизрич] [Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство. Вып. 1. - М. - 1991., с. 20]

 

 

На правах реклами: Где быстро взять кредит. ВЗЯТЬ КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ.

Освітня бібліотечка

На правах реклами: