Get Adobe Flash player

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про податкову політику (10 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків, зокрема, з формування державних доходів за рахунок постійних (податків) та тимчасових (позик) джерел, встановлення видів податків, платників, об’єктів, ставок, пільг, термінів і механізму зарахування (Податкова система України: Підручник / Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін.; За ред. Федосова В.М. К.: Либідь. – 1994. – С. 48 -49).

2. Податкова політика - державна політика оподаткування юридичних та фізичних осіб. ЇЇ метою є формування державного бюджету за одночасного стимулювання ділової активності підприємців. Реалізація здійснюється через систему податків, податкових ставок і податкових пільг. (Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.: ВАТ „Поліграфкнига”, 2004. – 478 с.)

3. Податкова політика - система заходів, які проводяться урядом країни по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою системи оподаткування країни (Данілов О.Д., Флісак Н.П. Податкова система і шляхи її реформування: Навч. посібник. – К.:, Парламентське видавництво, 2001. - С.46.)

4. Податкова політика – це система дій, які проводяться державою в галузі податків та оподаткування. Податкова політика знаходить своє відображення у видах податків, розмірах податкових ставок, визначенні платників і об’єктів оподаткування, у податкових пільгах. Податкова політика є складовою частиною загальної фінансової політики держави на середньострокову та довгострокову перспективу. (Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. - С. 6.)

5. Податкова політика являє собою систему державних заходів в області регулювання оподаткування. Її зміст і мета зумовлені соціально-економічним ладом суспільства, стратегічними цілями, які визначають розвиток національної економіки, соціальними групами, що стоять при владі та міжнародними зобов’язаннями в сфері державних фінансів. Тобто можна говорити про те, що з одного боку податкова політика визначається загальним підходом до питань державного регулювання економіки, а з іншого – саме впливає на концепцію регулювання. (Онищенко В.А. Податковий контроль (основи, організація): - К.: Ред.журн. „Вісник податкової служби України”,  2002. - C. 7.).

6. Податкова політика – це політика держави в сфері оподаткування, яка передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей. (Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2002. –  С. 75)

7. Податкова політика полягає у встановленні видів та ставок податків, організації системи їхнього збору шляхом визначення методів і термінів безповоротного вилучення державою частини грошових доходів фірм, організацій, населення (Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України // Банківська спарва. – 2000. - №6. -  С. 43.)

8. Податкова політика – форма економічної політики, в якій відображається комплекс цілей і заходів держави, спрямованих на ефективне функціонування податкової системи відповідно до соціально-економічної мети суспільства (Економічна енциклопедія: У трьох томах, Т.2 /Редколегія: ... Мовчан С.В. ( відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001р. -  С.769.)

9. Податкова політика – це формування і застосування затверджених на законодавчому рівні економічних інструментів і відповідних рішень, призначених сприяти зростанню надходження платежів до бюджету, а також врахування змін чинної податкової системи, визначення механізму обчислення, сплати і зарахування платежів до бюджетів (Бодюк А.В. Податкова політика: шляхи її реалізації //  Фінанси України, - 2002.-№2. с.82.).

10. Податкова політика – це сукупність заходів держави щодо впровадження системи податків і конкретних форм та методів їх справляння, що відповідають конкретним історичним умовам і враховують традиції і менталітет нації (Дикань Л.В., Воїнова Т.С., Бережний Є.Б. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України. -1999. -№4. -  С. 107.).

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: