Get Adobe Flash player
Home 08.00.07- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Про соціальну орієнтацію економіки (10 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про соціальну орієнтацію економіки (10 цитат)

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

1. Соціальна орієнтація економіки припускає вибір суспільних пріоритетів, цілеспрямоване стимулювання виробництва товарів народного споживання і послуг, підтримка соціальної сфери і т.і. [Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения. Очерки / 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2005. – 464 с.]

2. Социально ориентированная экономика – всемерное стимулирование экономической активности, формирование предпосылок, при которых каждый человек сможет своим трудом, энергией, инициативой и талантом обеспечить достаточные условия жизни для себя и своей семьи [Абалкин Л.И.Избранные труды: Т.4: В поисках новой стратегии. М.: Экономика, 2000. – С.643]

3. Соціальна орієнтація економіки – метод соціально-економічної політики, який поєднує у собі принцип свободи ринку з принципом соціального вирівнювання [Mueller-Armak A. Wirtschaftslenkung und Markwirtschaft.- Muenchen: Kastell, 1990. S.120-121]

4. Соціалізація економіки – одна з ключових складових світового процесу, що проявляється в соціальній переорієнтації виробництва, гуманізації праці і житті людей, пом’якшенні соціальної диференціації і зростанні значення соціальної сфери, де персоніфікації власності та інших явищах і процесах [Экономическая энциклопедия. –М.: Ин-т экономики РАН, 1999. – 690 с. – С.140]

5. Соціальна ринкова економіка – вища стадія розвитку ринкової економіки, в якій ринкові методи господарювання поєднуються з державним регулюванням економіки, її соціальною спрямованістю [Юрьев Т.Социальная рыночная экономика. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 304 с. – С.12]

6. Соціально орієнтована економіка – особлива форма ринкового господарювання, свідомо спрямована державою і суспільством на вирішення певних соціальних завдань [Бутенко А.П. От социальной ориентации экономики к ликвидации эксплуатации // Реформы вчера, сегодня, завтра. – М., 1999. – С.7]

7. Соціалізація економіки – з методологічної точки зору позначає кінцевий стан економічної системи, що припускає на практиці жорстку детермінованість соціально-економічних процесів та їх орієнтацію на реалізацію певних змістовних цінностей [Гринчук Н. Сутність поняття “соціалізація економіки” Управління сучасним містом, 2003. – №7-9(11). – С.17]

8. Соціалізація – процес інтеграції індивіда в суспільство шляхом засвоєння ним певних цінностей, норм, установок, зразків поведінки і всієї сукупності людських знань, властивих даному суспільству [Социологический энциклопедичес­кий словарь / Под ред. В. Осипова. – М., 1999. – 321 с. ]

9. Соціально орієнтована економіка – економіка стає соціально орієнтованою в процесі її еволюційного розвитку, реалізації певних передумов соціалізації держави [Головінов О.М. Соціально орієнто­вана ринкова економіка як модель соціальної держави // Економіка та держава, 2007. – №2. – С.10-12]

10. Процес соціалізації економічних відносин на макрорівні економіки полягає в узгодженні і координації індивідуальних та суспільних інтересів за допомогою вироблених суспільством норм і цінностей у напрямі досягнення економікою суспільного оптимуму та підвищення соціального добробуту.

Соціалізація економіки – є процесом самоорганізації економічних відносин, що відбуваються на нано-, мікро- і макрорівнях економіки, об’єктами якого є індивіди, спільноти індивідів, держава та суспільство.

Соціалізація економіки упорядковує і структурує економічні відносини за допомогою правил і норм, сприяє підвищенню стійкості економічної системи та формує довгострокові чинники її стабільного розвитку [Гринчук Н. Сутність поняття “соціалізація економіки” Управління сучасним містом, 2003. – №7-9(11). – С.18, 22]

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: