Get Adobe Flash player

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про соціальну політику (9 цитат)

Рейтинг статті: / 0
НайгіршеНайкраще 

1. Соціальна політика – діяльність та принцип суспільства, які формують спосіб, за допомогою якого воно втручажться і регулює відносини між індивідами, групами, громадами, соціальними інституціями [Баркер Р. Словарь социальной работы. Пер. с англ. М. – 1994. – с. 38.]
Соціальна політика держави – це певна орієнтація та система заходів щодо оптимізації соціального розвитку суспільства, відношення між соціальними та іншими групами, створення тих чи інших умов для задоволення життєвих потреб їх представників [Основы социальной работы. / Отв. ред. П. Павленюк. – М. – 1997. – с. 13.]

2. Соціальна політика – це сукупність ідеологічних уявлень суспільства і держави про цілі соціального розвитку та діяльність по досягненню соціальних показників, що відповідають цим цілям [Холостова Є. Социальная политика. М. – 2001. – с. 21]

3. Соціальна політика – керівний вплив держави... Мета такого впливу – сприяти формуванню спільності інтересів широких верств населення й консолідувати тим самим суспільство, досягаючи підтримки ним діяльності держави [Капицин В. Социальная политика и право: сущность и взаимозависимости. // Российський журнал социальной работы. 1998, № 8]

4. Соціальна політика – це діяльність держави й / або суспільства (суспільних інститутів) по узгодженню інтересів різних соціальних груп і соціально – територіальних громад у сфері виробництва, розподілу та споживання, що дозволяють узгодити інтереси цих груп з інтересами людини та довготерміновими цілями суспільства [Григорьева И. Социальная политика и социальное реформирование в Росии в 90 – х годах. СПб., 1998. – с. 20]

5. Соціальна політика - взаємовідносини соціальних груп з приводу збереження та зміни соціального становища населення в цілому та класів, прошарків, соціальних, соціально-демографічних, соціально-професійних груп, соціальних спільнот (сім’ї, народи, населення міст, селищ, регіону та ін.) [Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 736 с.]

6. Соціальна політика - це діяльність з управління соціальною сферою суспільства, покликана забезпечити життя і відтворення нових поколінь, створити передумови для стабільності і розвитку суспільної системи і гідного життя людей [Лавриненко И. М. Государственная социальная политика Российской. Федерации: опыт и проблемы трансформации (80-е - первая половина 90-х годов ХХ столетия): Автореф. дис…. д-ра ист. Наук. - М., 2000.]

7. Соціальна політика - це діяльність держави з управління соціальним розвитком суспільства, задоволення матеріальних і культурних потреб його членів, а також регулювання процесів соціальної диференціації суспільства з метою стабілізації суспільної системи [Политология: Учеб. Пособие для вузов / Сост. и ред.. Н. Сазонова. - Харьков: Фолио, 001. - 831 с.]

8. А.Г. Ягодка до соціальної політики відносить вирішення проблем, пов’язаних з поліпшенням матеріального добробуту населення, продуктивною зайнятістю, гарантуванням прав громадян на працю, соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, житло, із соціальною підтримкою найуразливіших верств населення, підвищення тривалості життя, поліпшення соціальної інфраструктури тощо. [Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с.]

9. Соціальна політика - це діяльність держави щодо збалансування розвитку суспільства, забезпечення державного управління, соціального захисту населення, створення сприятливих умов для існування індивідів і соціальних спільнот [Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. — К.: «Каравелла», Львів: «Новий Світ-2000», 2001. - 344 с.]

На правах реклами: холодильный агрегат для холодильной камеры

Освітня бібліотечка

На правах реклами: