Get Adobe Flash player
Home 08.00.07- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Про соціально орієнтовану економіку (12 цитат)

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Про соціально орієнтовану економіку (12 цитат)

Рейтинг статті: / 4
НайгіршеНайкраще 

1. Процес соціальної орієнтації економіки – етап взаємодії людей в процесі економічної діяльності пов’язаний з великими внутрішніми трансакційними витратами, зумовленими особливостями людини: рівнем освіти, здібністю до навчання і т.ін [Lindenberg S. Contractual Relations and Weak Solidarity: The Behavioral Basis of Restraints of GainMaximization // Jorn. Institutional and Theoretical Econ. – 1988. – Vol.104]

2. Соціально орієнтована економіка...спрямована на синтез гарантованої правовою державою свободи, економічної свободи з ідеалами соціальної держави, пов’язаними з соціальною захищеністю і соціальною справедливістю. Це поєднання цілей – свобода і справедливість – відображається в понятті “соціальне ринкове господарство” [Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. – М.: Дело. 1993. – 220 с. – С.66]

3. Социально ориентированная экономика – экономика, функционирование которой призвано в первую очередь, удовлетворять потребности человека, семьи, людей в материальных и духовных благах [Райсберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – С.463]

4. Соціально орієнтованою економікою є народна економіка, що означає розвиток економіки в інтересах народу, та її модернізація – спосіб підвищення життєвого стандарту, передбачає використання всіх типів і форм власності, всебічний соціальний захист населення й національне демократичне економічне планування. Така економіка відкриває широкий простір для розвитку малого та середнього підприємництва, на основі якого формуватиметься середній клас [Енциклопедія. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с. С.388]

5.Соціально орієнтована економіка – це діюча економічна система, головною метою економічної діяльності якої є забезпечення економічного зростання з ціллю накопичення національного багатства і створення сприятливих соціальних умов для громадян. При цьому в соціальній політиці концентруються цілі економічного зростання, а всі інші аспекти економічного розвитку починають розглядатися як засоби реалізації соціальної орієнтації економіки, яка є чинником економічного зростання [Бабичев А.В., Бутковский А.Г., Похьелайен Сено. К единой геометрической теории управления. – Москва: Наука, 2001. – С.60-61]

6. Соціально орієнтована економіка – особлива, найрозвиненіша форма ринкової економіки, в якій ринкова свобода господарювання поєднується з принципом соціального вирівнювання, соціальним прогресом [Рубин Ю.Б., Юрьев Т.В. О предмете курса “Социальная рыночная экономика” Общество и экономика, № 1-2, 1997. – С.195]

7. Соціальна орієнтація економіки – це, перш за все підпорядкування виробництва споживачу, задоволення масових потреб населення [Микульский К.И. Социально ориентированная рыночная экономика – выбор России // Общество и экономика, №1-2, 1997. – С.4–18]

8. Соціальна орієнтація економіки функціонує на базі всіх форм власності і проведенні державою політики підтримки розвитку підприємницької ініціативи і зростанню соціально активної частки населення – середнього класу [Слезингер Г.Э. Социальная экономика: Учебник. – Москва: Издательство “Дело и сервис”, 2001. – 368 с. ]

9. В рамках соціально орієнтованої економіки складається розвинена система соціальних програм, спрямованих на блокування соціальних конфліктів, підтримання прийнятного рівня соціальної диференціації, забезпечення соціальних гарантій для незахищених прошарків і груп населення [Дискин И.Е. Социальная составляющая развития переходной экономики // Общество и экономика.–№1-2, 1997. – С.147-174]

10. Соціальна орієнтація економічної політики є важливою складовою конкурентної політики, яка підвищує можливість фізичних осіб конкурувати на ринку праці в ринковій економіці. Вона ж підтримує національну конкурентоспроможність – як через розвиток людського потенціалу, так і через підтримку соціальної стабільності [Камаев В.Д. и кол. авторов. Учебник по основам экономической теории (экономика). – М.: Владос, 1996. – 384 с. ]

11. Соціальна орієнтація економіки – економічна система, що гарантує громадянам різного соціально-економічного статусу споживання матеріальних і духовних благ у межах прожиткового мінімуму повністю і створення стабільних умов нарощування життєвого рівня населення шляхом самореалізації особистісного потенціалу на основі ринкових механізмів [Дєєва Н. Концепція соціальної держави в реаліях і перспективах запровадження в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. Вип. 115. – Д.: ДНУ, 2001. – С.3-14]

12. Модель соціально орієнтованого ринкового господарства складається з таких аспектів: досягнення пропорційності суспільного виробництва; забезпечення робітникам стабільного доходу; співвідношення ціни і суспільного продукту – купівля і продаж тільки за ринковими цінами [Туган-Барановский М. Современный социализм в своем историческом развитии. СПб., 1906. – С.255-258]

На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: